Änglamassage

Grundare till änglamassagen: Anna Cederquist, Helhetsterapiskolan, Umeå

Smärtan i vår kropp och själ bygger på upplevda trauman, negativa tankar och känslor -projicerade på oss själva och ut mot andra. Smärtan i den fysiska kroppen är bara det mest synliga och uppenbara. Massagen strävar att frigöra dessa osanningar, så att vi blir medvetna om vår kraft, storhet och förmåga.
Människans innersta väsen är kärlek och frid och hennes naturliga tillstånd.
Massagen sätter igång kroppens egen läkande förmågan, för att vi återigen ska komma i kontakt med vår kraft och balans. Den frigör smärta och obalanser som manifesterats i den fysiska, - känslo, och tankekropp. Massagen innebär att du blir medveten om dina tankar som hindrat dig att växa och ger dig kraft att frigöra dessa. Massagen avlägsnar hinder för att uppnå det naturliga tillståndet. Den hjälper oss att överge fixerade reaktionsmönster som byggt upp smärta och obalanser i våra kroppar. En enkel väg för att uppnå helhet, hälsa och harmoni.

Massagens innehåll:
• Massagen bygger på chakrasystemets naturliga flöden.
• Healing
• Balansering av chakrasystemet och chakradiagnostik.
• Specialblandade örtoljor som arbetas in i kroppen för att balansera din fysiska-, tanke och emotionalkropp.
• Örterna bereds och väljs efter chakradiagnostik.
• Behandlingsetik och tystnadsplikt.