Kontors och axelmassage

Grundare av kontors och axelmassagen: Anna Cederquist, Helhetsterapiskolan, Umeå

En medicinsk massage där kropp och själ kommer i balans.

Massagen görs med olja, sittandes på en stol.
Vi arbetar med flödeslinjer och flödespunkter som bildar ett rutnät där mötet bildar flödespunkter. Punkterna och flödet bearbetas för att sätta igång kroppens egen läkningsprocess. Detta rutnät av energier kallas också den eteriska kroppen och utgör mallen till den fasta fysiska kroppen. Den eteriska kroppen påverkas och styrs av sin omgivning, den inre viljan, känslan och tanken.

Massagen berör fyra olika distribuerande system;
• Flödeslinjerna och flödespunkterna påverkar nervsystemet.
• Nervsystemet berör det endokrina systemet och tillsammans utgör kroppens styr- och regelfunktioner som tillverkar hormoner.
• Till sist blodet som förenar och distribuerar hormonerna i det endokrina systemet-
• En holistisk massage som sätter igång kroppens egen läkeprocess


Kontors och axelmassagen ger lindring för:

• Migrän, nackvärk, skuldervärk.
• Bröstsmärtor, tandvärk, öronvärk.
• Smärtor i armen, tennisarmbåge.
• Handledsproblem.
• Värk i fingrarna.

Massagebehandlingen har en utrensande effekt både på kropp och själ. Den frigör gifter och spänningar ur kroppen som lagrats under långa tider. Kroppens naturliga sätt att frigöra dessa på, efter eller under behandlingen är genom utrensningsvärk, lätt illamående och huvudvärk. Eftersom massagen är holistisk kan sorg, ilska och rädsla komma upp.

Behandlingsetik och tystnadsplikt.