Samtalsterapi

En holistisk terapi där kropp och själ kommer i balans.

Den holistiska samtalsmetoden vilar på samtal på olika nivåer hos människan. Där kroppen, känslor, tankar och själen får ta plats. Den som söker till samtalsterapin har passerat det akuta och accepterande stadiet, här bearbetas tidigare upplevelser under samtalet för att kunna gå vidare i livet.

Avlastande samtal används vid traumatiska situationer. Händelser inom grupper där stress, olyckor, sorg eller förlust uppstått.

Tystnadsplikt


Grundare och copyrighträttigheter
Sveriges helhetsterapeuter
Anna Cederqvist